Om oss

BO BORG är en kulturtidskrift på nätet.
Vi vill fylla behovet av en mera kvalificerad kulturbevakning i Västsverige.
När lokalpressen minskar på sin recensionsverksamhet ökar vi vår och gör utförliga och kvalificerade recensioner av konst, litteratur, teater och musik.
Vi strävar efter att göra våra texter intressanta och användbara för alla; allmänt kulturintresserade, besökare, utövare och arrangörer. 
Det är viktigt för oss att den innehåller både text och bild så att den får en god läsbarhet på skärm; stora som små.

Den kulturbevakning som finns idag ligger ofta låst bakom betalkrav. Vi vill utgöra en motvikt genom att vara fritt tillgänglig för alla.  Vår tidskrift är öppen och gratis, äldre reportage är lätt sökbara.
Vi har även en anslagstavla där kulturevenemang annonseras gratis.

Grundtanken är att kulturen är en viktig del för människors livskvalitet och en förutsättning för en levande och fungerande demokrati.
Vår ambition är att efter hand knyta flera kvalificerade medverkande till oss.


Bo Borgs utgivna böcker/kataloger

Antologier med medverkan av Bo Borg

Bo Borgs alla böcker/kataloger/antologier i Listform


BOBORG.SE uppdateras regelbundet med nya artiklar varje vecka