Jugendportaler i Stockholm sekelskiftet 1900 – Rikard Larsson

Det var på den tiden Ny Demokrati satt i fullmäktige i den stad jag bodde i. En av deras självsäkert allvetande ledamöter skulle motionera om att alla hus som byggdes i staden i fortsättningen skulle byggas i Jugendstil. Varför? Som alltid hade han ett tveklöst svar: Det är vackrast! Därmed inte sagt att det funkar […]

Mönstermani – Tryckta tyger för alla tillfällen, Textilmuseet i Borås

De industriellt framställda tryckta tygerna fick sitt stora genomslag i mitten an nittonhundratalet. Då fanns fabriker och ateljéer som producerade tryckt textil av hög kvalitet på bredare front. Mönster gjordes av mönsterritare, modetecknare, illustratörer och konstnärer. Textildesign kräver att formgivaren förutom sitt konstnärliga kunnande även behöver känna till de tekniska förutsättningarna för produktionen. Sådana formgivare […]

Tritonus – en skärgårdsberättelse av Kjell Westö

Kjell Westös roman Tritonus har underrubriken En skärgårdsberättelse. Den utspelar sig i glesbygden i den finska skärgården. Naturen och dess krafter är påtagliga där. Naturen och människorna kan verka vindpinade och karga i språk och åtbörder för en kulturmänniska från storstan. Skärgårdsmiljön fungerar också bra i överförd betydelse. Människorna är som öar som kan få […]

Ljus i mörkret – Ett försök att närma sig jämlikhet av Erik Wijk

På framsidan av Erik Wijks bok Ljus i mörkret ser man Diogenes sittande i sin tunna som han gestaltas i Jean-Léon Gérômes berömda målning. Trots att det är ljusan dag skruvar han på sitt sökarljus, sin lykta. Det sägs att han brukade gå ut med den tänd mitt på ljusa dagen. Tillfrågad om vad han […]

Arnfebern – Jan Guillou och tempelriddaren Arn av Bengt Knutsson

Här i Skaraborg rådde en veritabel Arnfeber under åren 1998 – 2010. Den var föranledd av den exempellösa framgången med Jan Guillous tre böcker om den västgötske tempelriddaren Arn Magnusson: Vägen till Jerusalem som kom ut 1998, Tempelriddaren 1999, och Riket vid vägens slut 2000. De beskrivs ibland som en av de största boksuccéerna i […]

Genom dröm och verklighet – Folke Dahlbergs surrealistiska bilder

Det livaktiga Folke Dahlbergsällskapet har kommit ut med en ny bok. Den är rikt illustrerad och har texter av flera initierade författare. Den heter Genom dröm och verklighet och har underrubriken Folke Dahlbergs surrealistiska bilder. Hans bilder återges med fina reproduktioner i boken. Jag har dröjt länge vid dem och tycker jag har med den […]

Koryféerna – en konspirationsroman av Lena Andersson

Lena Anderssons senaste roman heter Koryféerna. På baksidan står det att hon fortsätter att utforska teman som knyter an till hennes tidigare berättelser om folkhemmet och dess upplösning. Den har undertiteln En konspirationsroman. En roman som konspirerar alltså. Mot vad då? När det gäller Lena Andersson på senare tid är det mot socialdemokratin. I de […]

Hela havet stormar av Sara Kristoffersson

Det finns inga rasistiska baktankar med namnet på utställningssalensalen Vita Havet i Konstfacks lokaler, varken nu eller historiskt. Men en separatistisk elevgrupp på skolan, Brown Island menade att namnet är rasistiskt och exkluderade för icke vita. Men allt vitt är förstås. inte per automatik rasistiskt. Utan grund i fakta valde gruppen att tolka namnet som […]

Lisa Larsson En resa genom livet av Love Jönsson och Mattias Larsson

I mitt barndomshem förekom inga skulpturer. Men det fanns små prydnadssaker i teakhyllan och på TVn. De hade Lisa Larsson som upphovskvinna. Jag minns en rolig lucia och några djur i små format. De var hemtrevliga och lätta att tycka om. De hade en självklarhet i tilltalet. De var kul och inte det minsta skulpurpretentiösa. […]

Nina Bondesson – Rapporter från den aktiva inbillningens uppdrag

Suveränt med en ny bok med Nina Bondessons bilder till den stora utställningen på Göteborgs Konsthall. Det finns så mycket i hennes bilder så man behöver ha dem tillgängliga när man vill bekanta sig med dem på djupet. Och man vill verkligen det med hennes bilder. I den här boken finns de i rikt urval. […]