Vårt stöd

Den här delen av boborg.se är klart underutvecklad, misskött, lagt i träda. På nysvenska ”You Name It”
Tanken var att göra för boborg.se lämpliga banners/annonser och lägga in dem mot betalning på lämpliga synliga men inte störande ställen i tidskriften. Se nedanstående exempel.
Vi lyckades få in några få kronor under 2019/20. Sedan har vi lagt all tid och energi på det innehållsmässiga. Men insikten om att det även finns något som heter ekonomi kryper sig så sakta på oss. Och även om allt arbete utförs gratis så finns det också en hel del utgifter med det här projektet.
Det gör sig påmint så här i slutet av året när fakturorna droppar in.
Har någon bra idéer om hur man kan hålla detta projekt flytande, hör av er.
Även den innehållsmässiga sidan skall utvecklas, så förlag om medarbetare mottages tacksamt.

Rune Lindström i december 2022
Red