Ukrainas författning från 1710 finns hos Riksarkivet i Marieberg

UKRAINAS FÖRFATTNING FRÅN BÖRJAN AV 1700-TALET MOTBEVISAR VLADIMIR PUTINS PÅSTÅENDE ATT UKRAINA HISTORISKT ALDRIG VARIT EN EGEN STAT Tvärtemot vad Rysslands diktator Vladimir Putin hävdar (att Ukraina aldrig varit en egen stat historiskt sett) så kan man (lätt förenklat) säga att Ukraina var självständigt, delvis under svenskt beskydd, oberoende av Ryssland, redan i början på […]