Lena Cronqvist – Waldemarsudde

”Jag är ganska fantasilös egentligen, jag återanvänder väldigt mycket”, säger Lena Cronqvist i en intervju nyligen. Och visst är det så. Så fort man sett ett motiv av henne så får man strax se ett snartlikt. Det kallas ”konstnärligt undersökande”. Och må så vara när det är på Lena Cronqvists konstnärliga nivå. Men det är förstås också produktion för att tillfredsställa den efterfrågan en superstjärnekonstnär som Lena Cronqvist har.

Tar mig inte till Stockholm nu i coronatider för att se hennes stora utställning på Waldemarsudde, där över 200 av hennes viktigaste verk visas. Men jag har sett många av de viktiga målningarna och ett antal utställningar förut. När jag bodde i Östergötland kunde man se en av hennes mest centrala målningar på Norrköpings Konstmuseum; Modern från 1975. Och den har tatuerat sig fast i mitt medvetande. I Östergötlands länsmuseums samlingar finns ett landskap som är helt ok, men på intet sätt särskilt intressant vare sig som landskapsmålning eller för att ge en bild av Lena Cronqvists betydelse. Den är heller inte med på den här utställningen.

Lena Cronqvist. Modern, 1975. Olja och tempera på duk, 169×126 cm.
Foto: Per Myrehed, Norrköpings Konstmuseum

Jätteutställningen på Waldemarsudde visar måleri, grafik, textil och skulpturer. Den spänner över alla de snudd på sextio år hon varit verksam som konstnär.

På omslaget till den stiliga boken som Waldermarsudde tagit fram till utställningen är en bild av målningen Skyddsängeln från 2010. Det är en fin målning som innehåller allt vi förknippar med Lena Cronqvist. En av figurerna har drag av hennes utseende. Hon ser allvarlig ut på gråtens gräns. Hon omfamnas av en ängel med vingar och allt. Den är gjord i en grovhuggen stil. Och naivismen är psykologisk har vi lärt oss. Färgen gör konst av den enkla scenen. Vi känner direkt igen vår Lena Cronqvist. Och sådana är hennes bilder att det gör man lätt och alltid.

Boken inleds med en inledning av Waldemarsuddes chef Karin Sidén. I inledningens första stycke, som omfattar tjugo rader får hon med följande värdeord och uttryck, ett svårslaget rekord:

 • Imponerande
 • Rikt
 • Intresseväckande
 • Ständigt pågående
 • Flödet
 • Livsnödvändigt
 • Språk och kommunikation
 • Både in och mot det egna själs-och känslolivet
 • Ut mot betraktaren och en omvärld
 • Utforskande hållning
 • Vetgirighet
 • Ärligt sanningssökande
 • Alldeles eget visuella universum
 • Fundamentala existentiella frågor
 • Känslolivets rika register
 • Koncentrerade kompositioner och uttryck oavsett vilket material och teknik som valts
 • Fördjupat och undersökt de skiftande materialens konstnärliga uttrycksmöjligheter
 • Fulländad kolorist
 • Formsäker skulptör
 • Experimentell textilkonstnär
 • Uttrycksfull tecknar och grafiker
 • Likt Bachfugor sammanflätas i teman och variationer
 • Konsekventa hållning
 • Ett uttryck av egensinnighet och djup
 • Möjlighet till igenkänning och identifikation.

Och det är bara början. Det är ingen tvekan om att den panegyriskt docerande docent Sidén är full av respekt och beundran.

Lena Cronqvists storhet är oomtvistad. I en lista med böcker, kataloger och artiklar i urval i slutet av den här boken listas ett 80-tal verk. Så vad kan rimligtvis finnas mer att säga.

Lena Cronqvist, Skyddsängeln, 2010. Olja och tempera på duk,
165 x 135 cm. Foto: Ove Kvavik/Munchmuseet

Det här är en fin bok med massor av bra återgivna verk. Inget nytt under solen, men den värmer starkt ändå. Klart att Lena Cronqvist är en av de stora målarna i vår samtid. Dystra bilder är det ofta. Jag letar igenom boken och kan knappt hitta ett enda glatt leende, för att inte tala om skratt. Lena Cronqvist är svårmodets främsta gestaltare i vår konst. Det känns som ett tecknat måleri. Det har ofta en väldig känslogestalningskraft även i färgen. Och tillsammans blir form och innehåll drabbande emotionellt. Men även utan färgen kan hon t ex i sin grafik hitta starka uttryck, men när man som här i katalogen visar en målning och en torrnål sida vid sida ser man hennes måleris unika styrka. I konsten har vi ofta lärt känna kvinnan i mannens tolkning och gestaltning. Det är Lena Cronqvists ovärderliga insats som konstnär att hon utmanar, breddar och framför allt fördjupar och beriktigar den bilden och sätter kvinnan i centrum i ett innifrånperspektiv.

Lena Cronqvist, Flicka med svan, 2018. Foto: Lars Engelhardt

En bok som denna, utgiven av Waldemarsudde till utställningen, ska vara en dörröppnare till hennes konst, en del i museets uppdrag att levandegöra konsten. Inte för experter utan för ”den vanliga” publiken. Ja känner mig tveksam till att den fungerar så.

Jag uppfattar att den gör piedestalen upp till Lena Cronqvists konstvärld högre, snarare än att den bygger en stege upp till hennes bildvärld.

Mycket av Lena Cronqvists konst förklaras med biografiska fakta. Det för en bit på väg. Men konstnären har påpekat att hennes bilder är bilder och inte verkligheten. Någon naturalism handlar det inte om vare sig till form eller innehåll. Konstvetenskapsdoktorn Nina Weibull för in avancerade och teoretiskt eleganta resonemang om magisk realism och alkemi. Det är klart att bilderna blir rikare av att de kan ge näring åt och bära sådana resonemang. Men för de dem närmare för alla oss som inte tänker, vill, eller kan tänka oss att tänka så? Visst tillför det dimensioner, men svarar det på några ”varför?” i mötet? Storheten i Lena Cronqvists måleri är att bilderna startar känslomässiga och i viss mån intellektuella processer. Men de har nog mer med oss själva och våra liv att göra än med alkemiteori. Ändå delar jag Nina Weibuls slutsats att vissa av Lena Cronqvists målningar är ”bildrum för det översinnliga”.

Lena Cronqvist, Parasollpromenad (Giottos änglar), 2009. Olja och tempera på duk,
160 x 197 cm. Foto: Ove Kvavik/Munchmuseet

Men de där med änglar har jag svårare för, så Giottoinspirerade de sägs vara. För mig blir det plattare och ett slags fimkulturkitsch som alls inte har den där märkliga styrkan som de flesta andra av hennes bilder har.

Professorn i konstvetenskap Katarina Wadstein MacLeod skriver en essä som känns mera nära bilderna och betraktare. Hon pekar på hur Lena Cronqvists målningar är samtidigt både övertydliga och dunkla. Även hon tar upp hur Lena Cronqvist tar upp konsthistoriska teman. Leda och svanen är ett av hennes exempel. Hon visar hur motivet behandlas i Francois Bouches sjuttonhundratalsverk som finns på Nationalmuseum och flera andra i den äldre konsthistorien. De historiska målarna använder motivet att ur ett strikt manligt perspektiv se kvinnan som passivt mottagande objekt för åtrå med lysten patriarkal blick. I Lena Cronqvists bilder visas flickor som agerar och har makten över situationen och sin historia. Hon tar revansch genom att skildra löst hängande svanhalsar.

Lena Cronqvist. Operation II, 2001. Olja och tempera på duk, 150 x 120 cm.
Foto: Ove Kvavik/Munchmuseet

Hon drar också linjerna tillbaka till Siri Derkerts och Vera Nilssons sätt att skildra barn med komplexa och ibland fula och mörka sidor. Lena Cronqvists målningar ger oss sin berättelse, men vi blir själva skyldiga svaret. Hon tror på oss därför tror vi på henne.

När det gäller uppsatserna i den här boken tar de i huvudsak fasta på bildernas innehåll. Men en avgörande del i Lena Cronqvists narrativ ligger i färgen och formen. Hennes sätt att måla tecknande och hennes färgkänsla och sinne för mönster och komposition tas inte upp till sin avgörande vikt och värde. Det är ju ändå en målare, och en målare av rang, det handlar om. Kraften finns i måleriet.

”Du ser mig med exakta ögon
Ser dig ta av färgerna, välja
Du avväger mig med fullständigt lugn”

Diktcitaten är ur en av de dikter av Göran Sonnevi som finns med i boken och den handlar om när han blir porträtterad av Lena Cronqvist. Ordet avväga tror jag är centralt när man talar om hennes måleri, som har en benådat avvägd balans mellan form och innehåll.

BO BORG


Bok: Lena Cronqvist
Texter av Karin Sidén, Nina Weibull, Katarina Wadstein MacLeod och dikter av Göran Sonnevi
Grafisk Form: Beatrice Boman, Bokväsen
Prins Eugens Waldemarsudde utställningskatalog nr 135:20
ISBN: 978-91-86265-49-6


1 kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s