Bertil Almlöf – Grafik

Bertil Almlöf är en skicklig och uppburen konstnär som jobbar i flera tekniker. Jag såg vid ett besök på Modena Museet härförleden att man nyss köpt in en stor målning av honom till sin samling. Omisskännligt gul. Den är gjord i en målarstil, färgskala och med ett motiv man direkt associerar till honom. Det är ett konstnärligt framställningssätt och uttryck han förfinat genom åren och som stått och står sig. Målningen kändes för mig som en fast punkt bland mycket av det dagsaktuella som köpts in och som jag i många fall inte kommer att återse eller återkomma till i tankarna.

Bertil Almlöfs konstnärskap uppvisar en imponerande originalitet, stor bredd och djup. Han började sin konstnärsbana på femtiotalet. Hans bilder känns då som nu högaktuella. Inte minst har han genom åren låtit sina motiv bli starka manifestationer för naturen och miljön. Hans kärlek till fåglar, närlandskap och människorna kring honom bär en djupare dimension. Han ådagalägger det stora i det lilla. Utan de viktiga detaljerna ingen helhet. Utan helheten ingenting. Han är också en kompromisslös antimilitarist och har gjort många bilder på det temat. I samtliga hans motiv finns alltid en existentiell grundton med en humanistisk klangbotten. Bildernas andlighet tar inte sin kraft ur religion, teorier eller manifest, utan ur i livet självt i vardagen.

I sin konst använder Bertil Almlöf starka pastosa färger för att gestalta känslor och upplevelser. Hans stora erfarenhet och skicklighet som konstnär gör att hans bildspråk känns otvunget och direkt. Han har ett sätt att förenkla som på ett lika paradoxalt som påtagligt sätt förmerar och fördjupar. Det finns ett direkt och naturligt tilltal i hans bilder som inbjuder till kontakt och förtrolig närhet. Det kombineras med en tyngd och ett eftertryck i uttrycket. Hans inlevelseförmåga och engagemang laddar verkens motiv. Inget flum, utan direkt på. Till det kommer de dimensioner färgen, tekniken och materialet tillför.

Hans bilder ådagalägger en konstnärlig beslutsamhet som på ett distinkt sätt på en gång skalar bort och lyfter fram. Han vågar lita till sin ingivelse och tro på sin idé och här ligger kanske hans största styrka, Han genomför bilderna med kraft och utan sidoblickar. Och det som är gjort av övertygelse övertygar.

Han är det levande landskapets stora bilddiktare.  Han arbetar med starka kontraster både i färg och form. Kraften i hans bilder är lika lätt att konstatera som den är svår att definiera. Men ingen undgår den.

Nu finns en stor bok om den rikhaltiga grafik som han hela tiden arbetat med parallellt med måleriet.

Bertil Almlöf är en av våra viktigaste grafiker. Han fick utbildning på Valand på femtiotalet. Han var tidigt med i elevernas så kallade Valandmappar. Och han är obrutet verksam fram till vår tid. Hans lärare, först Endre Nemes och sedan Torsten Renqvist hade inte mycket till övers för hans stil. Det sporrade och förstärkte hans strävan att utveckla det han kände för och trodde på.

Boken, som har titeln Bertil Almlöf Grafik ger en god bild över kraften och rikedomen i hans skapande som grafiker. Boken skulle inte ens behöva ha en titel med hans namn i. Var och en med minsta konstintresse känner direkt igen omslagsbilden som en av hans. Det gula. Träet från träsnittsstocken som en viktig del av uttrycket. Och så en ensam fågel full av liv på en lodrät naken gren som inte verkar helt frisk i en miljö som har många mörka inslag. Den raka grenen blir i hans gestaltning en piedestal för det okränkbara livet som tar sin plats. Bilden förmedlar hopp. Det är en verklighetsobservation sedd med empati, starka känslor och engagemang. Så är Bertil Almlöfs bilder ofta.

Den här stora boken innehåller massor av exempel på hans grafik. Det är en utmärkt presentation med bra formgivning av Karin Almlöf och konstverken är utmärkt fotograferade av Göran Billeson. De många bilderna till trots är det ändå bara ett urval ur Bertil Almlöfs stora produktion som grafiker. Men det är ett bra urval. Boken innehåller en introducerande text av konstvetaren och författaren m m Thomas Millroth. Han är en erfaren gammal skribent. Han har skrivit om Bertil Almlöf och många andra konstnärer tidigare så han har kunskaper, överblick och perspektiv.

Boken är en bilderbok att kommat tillbaka till. Det har jag gjort ett tag nu, och märker att jag ofta hittar nya favoriter bland de här starka bilderna och nya ingångar och betydelselager i dem. En slås, liksom i måleriet av enkelheten och den skenbara naiviteten i det bildspråk han utvecklat till sitt. Han har jobbat med konstnärlig pregnans och hittat sina personliga uttryck i flera grafiska tekniker, som etsning, litografi, träsnitt och linoleumsnitt. Bäst tycker jag om hans träsnitt. Den tekniken tvingar fram förenkling i uttrycket. Och Bertil Almlöf har modet att låta ett enkelt bildackord klinga ut till den potential när han vet att det bär. Han kan den svåra konsten att göra det konstlösa till konst, som i många av de svartvita politiska bladen. Träsnittstekniken tvingar, i hans fall ska man nog säga lockar, fram ett grovt och robust bildspråk. Millroth menar att Bertil Almlöf hanterar det enkla på ett virtuost sätt. Det har med åren lett fram till än mer koncentrerade och träffsäkert målsökande konstnärliga uttryck. Och bild efter bild ger nya exempel på denna konstnärliga kvalitet som får sägas vara Bertil Almlöfs signum.

Det är inte illusion han är ute efter. Tekniken får synas och vara med. Man ser att träsnitten är träsnitt, stockens struktur och mönster blir en självklar del av uttrycket. Och så ska det vara. Det är det är ett slags verfremdungseffekt i Brechts anda. Man är inne i bildens värld och så ser man den samtidigt utifrån. Det uppstår en livgivande dialektik mellan motiv och teknik. För mig är det uppenbart att han vill att man inte ska ta emot hans bilder passivt.  Det betyder att även de vackra slättlandskapen berättar något mer än vad ögat ser. Dels om hur natur och kultur interagerar. Att också det poetiska kan ha en politisk underton i hans bilder. Millroth kallar det med ett klargörande begrepp för ”lyrisk millitans”.

Men många av bilderna vänder blicken mot det opolitiskt existentiella. Inte sällan kan det handla om den död och förgängelse som ingår i själva livsvillkoren. I boken finns en fin dikt, en ekfras, av poeten och konstnärskollegan Lennart Sjögren som visar hur fint Bertil Almlöfs bilder trivs i skriven poesis sällskap.

Den här gedigna och mycket fina boken gör den betydande grafikern Bertil Almlöf full rättvisa.

BO BORG
Foto av boksidor: Bo Borg


Bok: Bertil Almlöf Grafik
Text: Thomas Millroth, inledning av Lars-Ove Östensson
Grafisk form: Karin Almlöf
Fotograf: Göran Billeson
Repro: Peter Ragnarsson
Förlag: Almlöfs
ISBN: 978-91-985939-2-1

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s