Press on! – Grafiktriennalen 2020

Årets nordiska triennal för samtida nordisk grafik har ordningsnummer XVI. Den har visats på Galleri Sander, Norrköping och på Trelleborgs Museum. Turnén avslutas på Konsthallen, Kulturens Hus i Luleå, 2 september – 1 november 2020.

Till triennalen har det kommit ut två böcker. Dels en katalog, och så boken Press on! – som föranlett den här texten. Det är en fyllig skrift om ”konstgrafisk produktion och publicering” i Norden.

Det är ett omisskännligt faktum att grafiken tuffar på och går. Jag skulle uppfatta att dess situation i stort är som en svår uppförsbacke på smörade spår för ett ånglok.  Men hur ser dess villkor egentligen ut idag? Fakta hittar man på fältet och inte i sina allmänna uppfattningar. Press on! är en faktaredovisning, inte främst om den grafiska konsten idag, utan om konstnärernas arbetsförhållanden.
Boken är en rykande färsk rapport om läget för den nordiska konstgrafiken. Vi får lägesrapporter från tjugosju grafikorganisationer, grafikverkstäder och skolor med konstgrafisk utbildning. Det är en mastig och matnyttig presentation i text och foto. Det är många bilder på glada människor och miljöer, men knappt några på grafiska konst av idag. All text i boken är på engelska.

I bokens inledning skriver Grafiska Sällskapets ordförande Göran Boardy att man i ett antal år lagt märke till ett minskande intresse för grafik och grafiker bland gallerier och institutioner. Boken är ett sätt att inventera läget i grafiknorden. Och den är en redovisning av de svar man fick.

Men först en inledning av konstnären och anti-teoriteoretikern Nina Bondesson. Hon är en konstnär i toppklass och som teoretiker och debattör levererar hon alltid intelligenta, läsvärda och övertygande resonemang som man stimuleras av även om man som jag inte alltid håller med henne. Som i så många sammanhang drar hon sin lans för det hantverksbaserade skapandet och osäkrar sin revolver mot den konst som behöver orden för att få någonting sagt. Fokus ska ligga på den konstnärliga artefakten och vad den själv kan uttrycka och säga oss, inte på reklamtexten om den. Om jag förenklar som en minimalist kan man säga att hon menar att det är det ickeordliga som kan tas fram av konstnären i konstverket som är det viktiga. Vår tid präglas, menar hon, av en övertro på teori. Och det har skapat en skepsis mot det som inte kan beordas. Detta synsätt har skapat en hård motvind, eller kanske snarare ett ointresse för den artefaktbaserade konst som villa få sitt sagt utan ord. Dit vill hon räkna grafiken.

Tittar man i gallerier och på auktionssiter kan man nog säga att marknaden vänt grafiken ryggen.

Men för en grafiker, menar hon, handlar arbetet inte om det kommersiella utan på de speciella konstnärliga uttryck som är unika för de olika grafiska teknikerna. Man kan säga att grafiken förvandlats från en kommersiell tryckmetod till att bli ett konstnärligt språk. Det gäller att trycka på (press on) för bättre villkor för grafiken.

Nina Bondesson menar, och hon argumenterar övertygande, att akademiseringen av konstutbildningen gör att t. ex. grafiken måste förtextligas för att få legitimitet. Och det tycker hon är åt helvete. Hon menar att grafiken inte behöver bifogad teori för att bli meningsfull. Praktik går före teori i konsten menar hon. Det är alltid svårt med generaliseringar, men nog ligger det mycket i det hon säger. Hennes inledning är en bra text för att få grafikerna att känna sig vara på rätt spår trots allt.

Nina Bondeson

Resten av boken är presentationer av grafiska verkstäder i Norden. Det är texter som visar förutsättningarna för skapande av grafik i olika landsändar i Sverige och i de nordiska länderna. De aktiva berättar om arbetsglädje och tro på sitt jobb och sina tekniker. Och så är det eviga litanior om sökande av bidrag och förhandlingar om pengar och finansiering. Vi får glimtar av arbetsplatser och många fina bilder på arbetslokaler och de ofta fina kulturbyggnader som verkstäderna är inrymda i. Och glada och stolta grafiker. Det är ett imponerande arbete som läggs ner på bildskapande, kurser och ansökningar. Villkoren verkar med små skillnader vara rätt lika. Man slås av den smittande arbetslusten och framtidstron som ådagaläggs bland utövarna.

Torbjörn Nolkrantz

Kul att se att min hemmaverkstad Skaraborgs Konstgrafiska verkstad verkar vara bland de vassaste. Och det är kul att se allt arbete och all den glädje som finns bakom de bilder man kan se bland annat i deras egna lilla galleri. I den har grafik i toppklass gjorts av t.ex. Kerstin Bergh, Lars Johansson, Lars-Erik Ström. Mästargrafikern Berndt Jutemar ha varit viktig lärare och själv tryckt flera av sina bästa blad här. Och idag jobbar fina konstnärer som Mats Svensson och Sigrid Wallskog, för att bara nämna några, här.

Det är kul och intressant att bläddra runt i den här boken.

I förordet talar Grafiska sällskapets ordförande om det han uppfattar som ett tilltagande ointresse för konstgrafiken. Nina Bondesson tillskriver det teoriernas makt över sinnena i dagens konstvärld.

Jag tror att grafiken skjuter sig i foten genom att hela tiden tala så mycket om tekniker och svärta. Tala om den fina konst som görs på grafikverkstäderna i stället. Vi konstintresserade är intresserade av bildens uttryck inte av syrabad och tyska pressar.

BO BORG


Press on!
Texter av bl. a. Göran Boardy, Nina Bondesson och verksamma på de olika verkstäderna.
Boken är utgiven av Grafiska Sällskapet
Tryck: Bulls Graphics, Halmstad
ISBN: 978-91-519- 2420-5

Omslaget visar den äldsta tryckta bok som är fullständig bevarad, en kinesisk buddistisk text daterad 11 maj 868

Här kan ni se hela utställningen i 44 stillbilder

Trelleborgs Museum gjorde ett par filmer i anslutning till triennalen


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s