Laurie Anderson – LOOKING INTO A MIRROR SIDEWAYS

LAURIE ANDERSONS ÄKTA OCH ”OÄKTA” FOTOGRAFIER PÅ MODERNA MUSEET Den mångsidige amerikanska avantgardekonstnären Laurie Anderson, som ställer ut ett stort antal olika intressanta verk på Moderna museet. Hon ägnar bland annat ett stort utrymme åt sin svenska farfar Axel Efraim Andersson (1881–1963), vilken som litet barn tillsammans med sin mor utvandrade till Amerika där fadern […]

Nan Goldin – Moderna museet, Stockholm

FOTOGRAFEN NAN GOLDINS STORSLAGNA UTSTÄLLNING PÅ MODERNA MUSEET Nan Goldin, världsberömd fotograf, har en unik närvarokänsla i sina bilder, eftersom hon aldrig varit den utomstående betraktaren, utan alltid själv deltagare i de sammanhang hon skildrat med sin kamera, som i förstlingsverket The Ballad of Sexual Dependency med bilder tillbaka ända in i 1970-talet. Den världsberömda […]