Koryféerna – en konspirationsroman av Lena Andersson

Lena Anderssons senaste roman heter Koryféerna. På baksidan står det att hon fortsätter att utforska teman som knyter an till hennes tidigare berättelser om folkhemmet och dess upplösning. Den har undertiteln En konspirationsroman. En roman som konspirerar alltså. Mot vad då? När det gäller Lena Andersson på senare tid är det mot socialdemokratin. I de […]

Lena Andersson – Sveas Son & Dottern – berättelser om folkhemmet

V.S.B. ”Vilket skulle bevisas”, skrev vi i skolmatematiken om vi lyckats med ett kongruensbevis. ”Ragnar Johansson var svensk och svensken var han” skriver Lena Andersson om huvudpersonen i hennes bok ”Sveas son”. Underrubriken är ”En berättelse om folkhemmet”. Tanken är väl att den ska gestalta ett slags kongruens. Man ska se det ena i det […]